Trine Elisabeth Aamodts sønn Diderik Aamodt Olsen (19) var blant de 77 som ble drept av Anders Behring Breivik på Utøya 22. juli 2011.

Hun reagerer sterkt på at Breivik fikk medhold i sin klage. Oslo tingrett fastslo onsdag at soningsregimet til den terrordømte 37-åringen bryter med menneskerettighetene, særlig på grunn av den lange og omfattende isolasjonen han har vært og er underlagt.

– Soningsforholdene hans er fantastiske i forhold til mange andre fanger. Det er jo helt latterlig. Tror noen at en asylsøker som blir satt i fengsel eller syke langtidsfanger som sitter nede i en kjeller på isolasjon på ett rom har slike forhold? Det er ingen som har så gode forhold som han har, sier Aamodt til TV 2.

Hun og flere etterlatte mener dommen strider mot folks rettsoppfatning.

– Når man leser kommentarer så er det de mest sindige mennesker som reagerer som om de skulle vært de verste nettrollene, for å si det sånn. Det er rart å se rolige mennesker reagere så sterkt, «send han ut blant de andre så han blir drept med en gang». Det tyder på at dette er helt grotesk, mener hun.

I dommen heter det at avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

I tillegg la retten vekt på at hans psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet.

– Man kan være politisk korrekt og si at dommen er modig og slikt, men jeg måtte skru av TVen når jeg hører de sier at dommen er så modig. Det hjelper ikke at fremstående jurister nærmest jubler. Hele verden ler av oss. Jeg opplever søksmålet som et hån mot etterlatte og berørte, sier Aamodt.

Det er rimelig å anta at mange av de opprørte etterlatte selv har stemt på partier som ønsker en snillistisk behandling av mordere og terrorister og uttrykt forståelse for deres handlinger. Underholdningsverdien og ironien er dermed definitivt til stede.

ektenyheter