Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) foreslår å kutte 1500 stillinger i Forsvaret og legge ned ni militærbaser, ifølge Dagens Næringsliv. Hæren vil rammes hardest.

Det er avisen Dagens Næringsliv som skriver at forslaget innebærer reduksjon i stillinger, færre militærbaser, rasjonalisering og effektivisering.

Hensikten med nedskjæringene er å få plass til nysatsinger og sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

I planen foreslås det å kutte i overkant av 1.500 stillinger fordelt på 1.100 militært ansatte og 450 sivile.

Det er beregnet en besparelse på 2,4 milliarder kroner på fire år, og at 23 milliarder kroner frigjøres over 20 år.

Hæren rammes hardest

Hæren vil trolig bli hardest rammet. 2. bataljon ved Skjold med rundt 120 ansatte skal legges ned. Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret skal bort, og det samme skal Sjøheimevernet, ifølge Dagens Næringsliv.

Etter hvert skal kystkorvettene, MTB-ene, fases ut. Nok en gang foreslås antall musikkorps i Forsvaret redusert.

Det foreslås i planen å legge ned basene Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Andøya, Kjevik, Nærøysund og Grunden 22.

Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

– Etterslep fra tidligere regjeringer

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skriver i en e-post til NRK at regjeringen vil ha en betydelig satsing på Forsvaret i den kommende langtidsplanen, men at det er et etterslep fra tidligere regjeringer. Hun vil ikke gå nærmere inn på opplysningene om kuttforslag.

– Det er et langvarig etterslep på drifts- og vedlikeholdskostnader som vi arvet fra tidligere regjeringer. Det er behov for et forsvar med en solid struktur som er finansiert på en bærekraftig måte. Sett sammen med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står overfor, tilsier det en betydelig satsing.

Les mer i NRK.

ektenyheter