Terrorist og selvutnevnt ridder Anders Behring Breivik vant frem med deler av sitt søksmål mot staten. Oslo tingrett mener at staten har krenket Breiviks såkalte menneskerettigheter på følgende punkt:

**EMK artikkel 3: Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I tillegg må staten betale 331.000 kr i saksomkostninger for å ha vært slem med massemorderen.

Både det faktum at Breivik kunne finnes utilregnelig av retten og ikke kan dømmes til garantert livstid, samt denne dommen har ført til reaksjoner fra mennesker i partier som tradisjonelt har vært tilhengere av en snillistisk behandling av voldelige kriminelle og terrorister, ofte med henvisning til «menneskerettigheter» som kommer uten noen form for plikter.

For eksempel er Eskil Pedersen, hvis innsats den 22. juli besto av å stikke av fra ungdommene han hadde ansvar for med en båt som kunne assistert politiet i å stoppe Breiviks myrderier tidligere, sint på rettens avgjørelse.

ektenyheter