To menn sto i februar tiltalt for voldtekt i lagmannsretten i Västra Sverige.

Voldtok etter tur

De var begge tiltalt for å ha voldtatt en narkotikapåvirket kvinne. Kun den ene av mennene er tatt.

Dommen som falt har opprørt et helt Sverige. Årsaken er blant annet at dommerne kom til at voldtekten ikke var en gruppevoldtekt «fordi de to voldtok etter tur, og ikke samtidig».

De tre personene befant seg i en bil og kvinne ble voldtatt i forsetet og baksetet, men retten kom likevel frem til at voldtekten ikke kunne anses som grov.

– Lagmannsretten synes altså ikke at det er grov voldtekt når to menn seksuelt forgriper seg på en ung narkotikapåvirket kvinne, som hadde sterk nedsatt mulighet til å komme unna overgrepet stengt inne i en bil, skriver Expressen kommentator, Sven-Erik Alhem.

Alhem er tidligere statsadvokat, nå leder for Brottsofferjouren Sverige.

Det hører med til historien at tingretten i sin dom avsa at dette var grov voldtekt, og at lagmannsretten valgte å senke straffen, også erstatningen.

Les mer i side2.no.

ektenyheter