Ukulturen som følger i kjølvannet av multikulturen blir svært dyr for Belgia. Landet ble rammet av et grusomt terrorangrep den 22. mars hvor minst 35 ofre ble drept og 300 såret. Dette har gjort at turister har uteblitt og at restauranter går langt dårligere. I tillegg kommer utgifter til økt vakthold og sikkerhet. En bank har anslått at kostnadene kan komme opp i 37 milliarder norske kroner årlig.

ektenyheter