Politiet henlegger mange dieseltyverier, selv saker der gjerningsmennene er kjent. Nå har flere i transportbransjen fått nok.

– Politiet prioriterer ikke dette godt nok. Nesten alle saker blir henlagt, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo.

Han ser at medlemmene fortviler, og mener det går utover rettsoppfatningen, når lastebileiere opplever at politiet ikke setter en stopper for slike tyveri.

Det koster bransjen mange penger, og i tillegg gir det en utrygghet. Lastebileiere opplever å bli frastjålet diesel mens de sover i bilene langs veien, forteller Mo.

I en undersøkelse i 2012 sa nesten halvparten av medlemmene i NLF at de ikke fant det hensiktsmessig å anmelde dieseltyveri. Mo understreker at forbundet ikke deler denne oppfatningen.

– Det er viktig å anmelde, slik at politiet får dette inn i statistikken, sier han.

Flere av medlemmene har begått selvtekt for å stanse tyvene.

– Jeg forstår at det skjer, menneskelig sett, sier Mo, som likevel understreker at medlemmene må anmelde sakene, og la politiet stå for etterforskningen.

Les mer hos NRK

ektenyheter