I 2011 var det 55 anmeldte overfallsvoldtekter i hovedstaden. Rundt halvparten av sakene var forsøk på voldtekt. I mediene ble det omtalt som «voldtektsbølgen».

– Det var massiv oppmerksomhet rundt voldtekt i 2011, og det ble dokumentert at økningen i anmeldelser hadde sammenheng med antall presseoppslag, sier leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, til VG.

Nå er det kun voldtekter der politiet vil ha informasjon fra publikum, eller der politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen, eller der mediene har fanget opp saken selv, politiet forteller om.

I 2011 kom det frem at ikke-vestlige innvandrere sto bak alle overfallsvoldtektene i Oslo. Daværende leder av Oslo-politiets vold- og sedelighetsseksjon, Hanne Kristin Rohde fikk skarp kritikk for å ytre dette.

Både i Sverige, Tyskland og Østerrike har politiet dekket over overgrep og voldtekter utført av migranter. En svensk politisjef har uttalt at man tier om sakene for å ikke øke oppslutningen om det innvandringskritiske partiet Sverigedemokratene.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter