Foto: Oslo Kommune

Mens Oslo skriker etter restavfall, bøtelegges dem som ikke kildesorterer.

 Alle som har fulgt E6 sørover ut av Oslo har sett det store søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.Rett ved to skoler ligger det strategisk plassert ved den gamle hovedsøppelfyllingen på Grønmo.

Anlegget brenner store mengder restavfall: 40 tonn i timen, rundt 310.000 tonn i året.

Mesteparten av varmen brukes til å drifte det vannbårne fjernvarmesystemet som er under stadig utbygging i Oslo. Rundt 27.000 husstander i hovedstadsområdet blir nå varmet opp gjennom å brenne restavfall fra dette ene anlegget.

Utslippene fra anlegget er enorme. Rundt 300.000 tonn CO2 i året. Det er rundt 10 prosent av Oslos samlede CO2-utslipp, og ekspertene mener dyr CO2-rensing på anlegget er en forutsetning for Oslos klimamål.

Men realitetene bak anlegget er det få som vet om.

Noen har kanskje hørt at Oslo kjøper søppel fra England, mens Drammen sender sitt til Sverige. Det har også vært snakk om at det er så lite søppel tilgjengelig at fjernvarmeanlegg må legges ned.

Et voldsomt fokus på resirkulering

Samtidig som Oslo kommune bygget opp sitt søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud, startet de med en av de mer omdiskuterte klimatiltakene som finnes:

Obligatorisk kildesortering av restavfall.

Resirkulering av glass og metall er effektivt og har vært normen i lang tid, men kommunen ønsket å fremstå mye mer miljøvennlig enn som så: Nå skulle også vanlig husholdningsavfall sorteres.

Restavfallet – som benyttes i forbrenningsanlegget – skulle sorteres slik:

  • Papir i egen kurv
  • Plast i egen kurv
  • Matavfall i egen kurv
  • … og det som eventuelt var igjen i egen kurv

 

les mer i Side3.

ektenyheter