16. februar publiserte NRK en nettsak under tittelen «Likt antall tyskere som syrere mistenkt etter Køln-overgrepene». Saken dreide seg om at 73 personer er mistenkt etter overgrepene i Køln, hvorav blant annet 30 er fra Marokko, 27 fra Algerie, 3 fra Tyskland og 3 fra Syria.

Sakens overskrift vakte reaksjoner, og førte til fire klager på NRK til Kringkastingsrådet:

«Dere evner rett og slett ikke å fremstille noe som har med innvandring å gjøre på en nøytral måte,» skriver en klager.

«Det går fram alt av ingressen at det berre er tre tyskarar mellom dei 73 mistenkte,» skriver en annen.

«Med denne overskriften har dere på ingen måte klart å holde dere politisk nøytrale eller gjengitt all informasjon korrekt eller rettferdig. I stedet vinkler dere den slik at dere får et ønsket politisk resultat,» skriver en tredje.

«Det er et forsøk på å fordreie sannheten med store typer! Det er et forsøk på å bortforklare at det er et problem med flyktninger! Det står i ingressen at tidligere uttalelser antydet at mange syrere var var involert, mens det lenger ned i artikkelen linkes til NRKs egen artikkel fra tidligere som helt klart peker på at det er flyktninger/migranter fra Nord-Afrika,» skriver den siste klageren.

Dagen etter den opprinnelige publiseringen endret NRK overskriften til «Flest nord-afrikanere mistenkt etter Köln-overgrepene».

I et tilsvar til Kringkastingsrådet erkjenner NRK at den opprinnelige tittelen «slik den står ikke er god. I tillegg til å få frem at få av dem var syrere, burde vi også i tittelen ha poengtert at de fleste var flyktninger, men fra Marokko og Algerie,» skriver NRK, og forklarer:

«Utgangspunktet for saken var at de første meldingene etter overgrepene i Køln gikk ut på at mange av overgriperne var flyktninger fra Syria. Denne saken ble laget da den tyske statsadvokaten kom med en oversikt som viste at kun få av dem var syrere,» skriver NRK, og fortsetter: «Poenget med tittelen var å si at bare noen få av dem er syrere.»

Les mer hos Journalisten

ektenyheter