Til tross for at akademia er en høyborg for sosialister og andre pådrivere for masseinnvandring til Norge, vil akademikerne helst slippe å ha innvandrere på egen arbeidsplass.

En rapport utarbeidet ved Høyskolen i Oslo og Akershus viser at innvandrere møter store hindringer i norske utdannings- og forskningsinstitusjoner til tross for at de formelle kvalifikasjonene er like gode. Rapporten er utarbeidet av arbeideslivsforsker Cathrine Egeland og kolleger

Rapporten avdekker skjulte maktrelasjoner, fordommer og prosesser som nærmer seg korrupsjon når faste stillinger skal fylles. Egeland uttaler bl.a:

– Dette betyr at en arbeidsplasskultur opprettholdes og videreføres ved at man sørger for at nykommere ligner mest mulig på en selv når det gjelder holdninger, verdier, kjønn, klasse og etnisitet, sier Egeland.

Les mer hos Hegnar

ektenyheter