Regjeringen har besluttet at det omstridte, nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.

Naboene går rettens vei for å hindre at minnesmerket etter Utøya-terroren blir lagt til Sørbråten.

– Vi har varslet dette tidligere, sier advokat Harald Stabell, advokat for Utstranda vel som vil få minnesmerket som nærmeste nabo.

Han sier en rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil bli viktig. Den handler om de psykososiale følgene minnesmerket vil få for naboene.

– Naboene har pekt ut et utmerket sted i nærheten. Det tar ikke staten hensyn til. Det blir en rettssak der naboloven står sentralt, opplyser Stabell.

Lederen for Utstranda vel, Maria Holtane-Berge, bekrefter at det nå blir rettssak, etter at regjeringen onsdag kunngjorde at minnesmerket skal stå ferdig i 2017.

Det blir noen mindre endringer i utformingen og trafikksikringstiltak, opplyste kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Fysisk vondt

Holtane-Berge sier folk reagerer med vantro på at regjeringen nå har besluttet at det omstridte minnesmerke skal bygges på Sørbråten, kun med mindre endringer.
– Vi skjønner ikke at det går an å sette til side folks psykososiale helse, sier hun til NTB.
– Det gjør fysisk vondt. Man sitter med en enorm smerte i magen fordi de påfører oss dette. De velger å ikke høre, sier Holtane-Berge til NTB.
Holtane-Berge sier naboene har forståelse for at etterlatte og overlevende har behov for et minnested, men reagerer på plasseringen. De har foreslått det de kaller utsikten, som andre kaller en rasteplass.
Naboene reagerer også på at de ikke har vært involvert tidligere i prosessen, og synes ikke de mindre endringene som foreslås gjør noen forskjell.

 

Les mer i ABC Nyheter.

ektenyheter