Det offentlige brukte over seks milliarder kroner på sosialhjelp i fjor, opp med 8 % fra året før. I Sandnes var økningen 19 % og i Oslo 15 %. Økningen er stort sett foråsaket av arbeidsledighet som igjen tilskrives krisen i oljerelaterte næringer og høy tilstrømning av migranter.

ektenyheter