Regjeringen vil la PST få lov å lese av tale og data direkte fra telefoner og tastaturer. Fredag la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et nytt lovforslag om skjult metodebruk for politiet.

PST, Politiets sikkerhetstjeneste, har ønsket dette verktøyet i en årrekke, og nå vil regjeringen gi grønt lys.

«De eksisterende skjulte tvangsmidlene har tapt mye av sin effekt som følge av den teknologiske utviklingen», skriver Anundsen i en pressemelding fredag formiddag.

Innhente tekst og tale

Politiet har selv klaget over at utstrakt bruk av kryptering både på telefon og digital kommunikasjon som epost, har gjort det vanskelig og umulig å drive skjult avlytting og kommunikasjonskontroll.

«Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking. Det er et stort behov for effektiv tilgang til kommunisert og elektronisk lagret informasjon, og dette vil vi nå dekke», sier Anundsen i pressemeldingen.

Mer overvåkning

Regjeringen foreslår også det de mener er en forsiktig utvidelse av adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting, kameraovervåking og tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed.

De skjulte tvangsmidlene vil bare kunne brukes i de mest alvorlige sakene:

Det gjelder blant annet terrorlovbrudd, drap, menneskesmugling, menneskehandel, frihetsberøvelse, samt ulovlig befatning med overgrepsbilder av barn og masseødeleggelsesvåpen.

Vil hacke kriminelle

Anundsen varslet i fjor at han ønsket å tillate at politiet hacker seg inn på telefoner og PC-er som brukes av personer mistenkt for grov kriminalitet og forberedelse til terrorhandlinger.

Regjeringen viderefører terskelen for at PSTs inngripende tiltak slik at de fortsatt – som hovedregel – må til domstolen og innhente godkjenning på forhånd.

 

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter