Khalid Mahmood, Ap-politiker og veteran i Oslo bystyre, mener det er feil å koble diskusjonen om støtte til trossamfunn med debatten om imam Nehmat Ali Shahs deltakelse i en støttemarkering for den henrettede Mumtaz Qadri.

Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Mayzar Keshvari, uttalte til Nettavisen tirsdag at regjeringen bør stanse all støtte til moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat, der Nehmat Ali Shah er imam.

Khalid Mahmood, som selv har tilhørighet til Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen, sier han tar avstand fra den støtten imam Nehmat Ali Shah har gitt uttrykk for gjennom sin deltakelse i minnemarkeringen i Pakistan.

– Her viser man forakt både for pakistansk rettsvesen, men også for vanlig praksis i islam om at personer ikke skal ta loven i egne hender, sier Mahmood til Nettavisen og kaller imamens deltakelse i demonstrasjonen for en «idiotisk opptreden».

Mumtaz Qadri er blitt hedret som en martyr av islamistiske støttespillere etter at han ble henrettet i februar. Qadri tok i 2011 livet av den liberale guvernøren Salman Taseer. Taseer ønsket å reformere Pakistans strenge blasfemilover.

Mahmood nekter å svare på spørsmål om imamen bør slutte i sin stilling.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter