9 av 10 er fornøyd med dagens helsevesen, men tror ikke de får like god behandling når de blir gamle. Helseminister Bent Høie mener folks bekymring er realistisk.

Folk flest er godt fornøyd med det offentlige helsevesenet i dag. Samtidig uttrykker halvparten av befolkningen bekymring for fremtiden i det offentlige helsevesenet. 7 av 10 er bekymret for om det offentlige klarer å ta vare på dem når de blir eldre og pleietrengende.

Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har foretatt på vegne av Gjensidige.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter