Tidligere har Ekte Nyheter omtalt den tyske fusjonsreaktoren Wendelstein 7-X. Mens politikere i Norge babler om «grønt skifte», der det meste går ut på skattlegging, og reduksjon av forbruk og økonomisk aktivitet, har de tyske forskerne nylig klart å varme opp hydrogen til 80 millioner grader celsius i et kvart sekund, noe som sees på som et viktig steg fremover for fusjonskraft. Å stabilisere plasmaet som dannes av så varmt hydrogen har vært et av de store problemene med å få til kontrollerte fusjonsreaksjoner på Jorden.

Den tyske reaktoren er kun en prototype, men resultatene anses lovende for å kunne få til kontrollert fusjon innen 2019.

Kinesiske forskere hevder nå å ha kommet opp med et enda mer imponerende resultat med forsøksreaktoren Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST). De melder nemlig at de har klart å stabilisere hydroplasmaet ved en noe lavere temperatur, ca 50 millioner grader i hele 102 sekunder.

Fusjonsreaktorer vil produsere energi på samme måte som fusjonsreaksjoner i Solens indre og være en nær ubegrenset kilde av ren energi for menneskeheten. Om fusjonskraft blir lett tilgjengelig vil mange andre energikilder sannsynligvis bli verdiløse.

Her kan du lese mer om kjernefysisk fusjon.

ektenyheter