De klukker, ler og smiler til hverandre. Stortinget vil styrke NRK og ha «høyere tempo» i finansiering av allmennkringkastere og media

FrP er ikke med på forslaget, men har sluttet seg til mange av forslagene.

Trine Skei Grande har sagt at de baserer seg på den finske modellen som innebærer at man har et påslag på inntektsskatten. Dette er uavhengig om man har TV eller ikke. I Finland er det 50-140 euro per hode, men usikkert hvor mye Norge vil kreve.

Trine Skei Grande ser for seg en medieskatt som inkluderer ikke bare NRK-lisensen, men også pressestøtte og stipender til undersøkende journalistikk i en samlet pott hun kaller «ytringsfrihetsskatt». Dette vil ifølge Venstre-lederen fristille pressen mer fra staten.

– Det blir litt som folketrygdavgiften. Du betaler bare en skatt, og merker ikke egentlig hvor mye det er. Dette vil ikke utgjøre så mye hvis den fordeles sosialt riktig, sier hun.

Dette kan bety at 2 voksne mennesker i full jobb kan måtte ende opp med å betale mer enn det lisensen koster i dag, siden NRK-lisensen er basert på en hel husstand. Hvis du tar 140 euro som vi antar at det minst blir, og ganger opp med 2, så er det nærme 3000 allerede da.

Resten av pressekonferansen gikk ut på hvor viktig det var at NRK forstatte med å være en nøytral rikskringkaster og mediaaktør, og en vital del av vår «demokratiske infrastruktur».

Les også:

NRKS lisenssjef Freddy Lysfjord slutter etter år med bråk, og får med seg 700.000 lisenskroner i fallskjerm

NRK skal kvotere inn innvandrere til hver tredje nyansettelse

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

ektenyheter