TV 2 har kartlagt bakgrunn og opphav til alle som ble dømt for seksualforbrytelser i fjor. 88 av 399 som ble dømt for denne typen lovbrudd hadde innvandrerbakgrunn. Det utgjør 22 prosent.

I Norge finnes det nesten ingen forskning på dette området.

Ifølge professor i biologi, Kristian Gundersen, har det flere årsaker.

– Forskningen vår er blitt for styrt og for opptatt av å være politisk korrekt. Man har vært redd for å stigmatisere innvandrergrupper og har da ikke villet gjøre denne forskningen, sier Gundersen.

Han hevder at man da ikke får betalt for å gjennomføre forskningen på feltet.

– Forskningsprosjektene er veldig styrt i Norge og de er ikke innrettet for å besvare slike spørsmål.

– I tillegg handler det om en feighet hos forskerne selv. Det har vært et veldig vanskelig debattklima, og man kan bli oppfattet som et dårlig menneske hvis man gjør slik forskning. Det tror mange har kviet seg for, sier Gundersen.

Han er ikke i tvil om at det har vært for mye tilbakeholdenhet.

– Jeg har forståelse for at det er vanskelig, men vi må se virkeligheten i øynene. Som forskere og som samfunn kan vi ikke tillate oss ikke å vite hvordan virkeligheten er, sier Gundersen.

Gundersen mener at forskning på feltet vil si noe om hvor vellykket norsk integreringspolitikk er.

Les mer hos TV2

ektenyheter