VG skriver at NSB leverer tidenes driftsresultat. Trodde du det var dyrt å reise med tog? Vent til du ser hvor dyr billetten egentlig er!

NSB-konsernet hadde i 2015 et driftsresultat på over 2,8 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Basert på NSBs egne tall økte antallet reisende i Norge i fjor med 5,7 prosent, og veksten har ifølge konsernsjef Geir Isaksen fortsatt ut i 2016.

Ekte Nyheter har foretatt seg en utregning av hvor mye en typisk NSB-billett faktisk koster.

Først må vi se på hvor mange personkilometer NSB leverer hvert år, og hvor mye Jernbaneverket får i tilskudd fra staten (som er skattepenger fra deg og meg). NSB bruker trossalt store deler av jernbanen.

Her er tall til jernbanevirksomhet tatt ut fra statsbudsjettene over flere år. Vi bruker 2015, siden vi ser en trend der tallene øker hele tiden.

I tillegg har vi slikbrukesskattepengene.no som viser hvor mye som går til jernbane:

For å være greie runder vi ned til 20 milliarder. Og ja – det er flere selskaper som benytter seg av jernbanen, men det er mest statlige selskap, og det er den jevne skattebetaler som betaler skatten, og ikke alle skattebetalere tar toget. Så vi sier 20 milliarder, selv om å kutte det til 10 milliarder fortsatt har et stort utslag.

I nøkkeltallene for NSB 2015 står det at NSB har hatt 3191 millioner personkilometer. Det betyr kilometer som hver person har kjørt. Dette betyr at vi slipper å dele på antall reisende når vi regner videre.

Tar man 20 milliarder delt på 3191 millioner personkilometer, (20 000 000 000 / 3 191 000 000), får vi ca. 6,27 kr per personkilometer, altså per person per kilometer i rene driftskostnader av jernbanen!

Tar vi en titt i årsrapporten til NSB 2015, ser vi hvor mange reisende det er.

Driftsinntekter for persontogvirksomheten i 2015 var 7 534 MNOK (7 087 MNOK), en økning på 6,3 %
fra foregående år. En vesentlig del av veksten skyldes økt antall reiser, som vokste med 5,7 % til 72,4
mill. Den største delen av veksten har kommet som følge av økt kapasitet ved nye tog og bedret tilbud
på Østlandet.

Da er gjennomsnittsreisen 3 191 000 000 km / 72 400 000 reisende = ca 44 km per reisende.

La oss finne en billett som er tur/retur rundt 44 km, la oss si tur/retur Drammen-Oslo, som er litt i underkant, ca 43 km.

 

Da blir regnestykket 212 + ((2 * 43) * 6,27) = 751.22 kr.

Så regnestykket er altså billettpris + (distanse * 6,27)Da vil du få den virkelige kostnaden!

Dette er prisen du betaler gjennom skatteseddelen og billetten i seg selv kombinert, og da har vi ikke tatt med de administrative kostnadene av å kreve inn beløpet osv.

Vi har vanskelig for å tro at dette er riktig, for kostnadene tredobles på tur / retur på en moderat strekning, så vi håper faktisk at vi har tatt feil.

ektenyheter