I det påståtte samarbeidsprosjektet EU hersker det nå full konflikt om hvordan en løsning på migrantkrisen skal se ut. Tvangsfordelingen av 160000 migranter som ble klubbet gjennom mot flere østeuropeiske medlemslands vilje i fjor høst er bl. a. ikke fulgt opp.

EUs kommissær for migrasjon, grekeren Dimitris Avramopoulos uttalte torsdag:

– I løpet av de neste ti dagene trenger vi synlige og klare resultater på bakken. Hvis ikke, er det risiko for at hele systemet bryter fullstendig sammen, sa han.

Professor Erik Oddvar Eriksen ved Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo trekker frem at migrantkrisen er blitt til svarteper.

– Det svekker EU at man ikke har vært i stand til å komme frem til en felles strategi. Dette er blitt et svarteperspill som går ut over flyktningene, men som også truer solidariteten mellom EU-landene. Alle ville vært tjent med en europeisk løsning, men man får det ikke til, sier Eriksen.

– Vi ser nå en total mangel på lederskap. Vi trenger politikere som går foran og viser vei, og ikke bare lar seg styre av folkemeningen.

Eriksen mener økt oppslutning om nasjonalister og euroskeptikere fører til at man ikke kommer frem til noen avtale.

– Frykten for at disse partiene skal få økt oppslutning presser de etablerte partiene til å innta en restriktiv holdning. Det ser vi i Frankrike og Nederland, men også i de nordiske landene.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, en organisasjon som selv mottar penger fra asylbaronene i Hero, kaller situasjonen «en varslet katastrofe». Han mener også at «krisehåndteringen» i form av store overføringer av skattebetalernes penger under finanskrisen til banker som hadde tatt for stor risiko er et eksempel til etterfølgelse:

– Årsaken til katastrofen er at europeiske ledere ikke er villige til å gjøre halvparten av det som ble gjort da bankene vaklet. Da satt statsministrene sammen og skrev ut hundrevis av milliarder for å redde dem fra konkurs. Nå er det for mange land som gjør sitt ytterste for å unngå å ta sin del av byrdefordelingen.

– Flyktningstrømmen er ikke større enn at alle europeiske land hadde håndtert det godt, dersom vi hadde fått til en rasjonell fordeling, sier han.

Les mer i VG

 

 

 

 

ektenyheter