Abdulkarim Mohamed Farah-Ahmed måtte slutte som imam i moskeen i Hamar etter at han ble oppfattet som for åpen og liberal av et flertall i menigheten.

Abdulkarim kom til Norge og Hamar som kvoteflyktning gjennom FN i 2010. Da hadde somalieren levd noen år som flyktning i Jemen. Han hadde virket som imam i Jemen. I 2011 ble han spurt om å lede den muslimske menigheten i Hamar, noe han takket ja til.

Jobbet frivillig

Mens Abdulkarim var imam, uttalte han seg offentlig blant annet mot radikalisering, viktigheten av skole og utdanning i integreringen, og frarådet norske ungdommer å reise til Syria. Etter november 2014 har ikke Abdulkarim vært imam i moskeen i Hamar. Moskeen organiseres av Hedmark Islamiske kultursenter og ligger på Åkershagan i Ottestad.

I følge Abdulkarim selv var det to årsaker til at han sluttet. For det første var menigheten enige om å få tak i en fast imam, og ikke en som ham selv, som jobbet frivillig.

– Dessuten ble det en misforståelse om hvordan jeg jobbet og løste oppgaven min som imam, sier Abdulkarim.

– HA har fått informasjon om at du ble oppfattet som for liberal mot det norske samfunnet?

– Noen sier at jeg er mer åpen enn vanlige imamer. Norge er et demokratisk land. Flertallet var ikke med meg, og det aksepterer jeg, sier Abdulkarim.

Les mer i Hamar arbeiderblad.

ektenyheter