Mugg, budsjettjuks og ukvalifiserte ansatte er noen av problemene flyktninger støter på når de flytter inn på norske asylmottak, ifølge en gjennomgang Dagbladet har gjort av UDIs tilsynsrapporter.

Blant annet fant Utlendingsdirektoratet (UDI) mugg og råte av så alvorlig grad på ett av mottakene, at de varslet kommunelegen.

På et annet asylmottak, fant UDI at det ble brukt mindre enn budsjettert på barn og unge. Hva pengene har gått til kommer ikke fram av UDIs rapport.

I en av tilsynsrapportene omtales en beboer på et norsk asylmottak som hadde fått grøt, jordbærpuré og mangopuré som «akutt medisinsk behandling».

Ved et annet mottak var det ingen rutiner for politiattester på de frivillige som var i kontakt med mindreårige på mottaket.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter