Foto: Wikipedia

Norges Jeger- og Fiskerforbund jobber nå på spreng for å påvirke prosessene som kan endre hverdagen også for norske jegere.

I kjølvannet av terroraksjonen i Paris i november ønsker EU-kommisjonen å stramme inn rammeverket for EU- og Schengen-landenes våpenlover.

Dette vil kunne få betydning også norsk våpenlovgivning og norske jegere.

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som på sine nettsider omtaler de ønskede tiltakene – med blant annet:

  • Forbud mot all privat omsetning på internett av våpen, våpendeler og ammunisjon.
  • 5 års varighet på våpenlisenser.
  • Obligatorisk legesjekk ved erverv og fornying av våpenlisens.
  • Registreringsplikt på lyddempere.
  • Forbud mot enkelte typer halvautomatiske rifler.
  • Registreringsplikt på deaktiverte (plomberte) våpen.

Her kan du lese om EU-kommisjonens forslag til endringer, som også omfatter strengere regler for deaktivering , merking og sporing av våpen.

NJFF: – Et solid feilskjær

På NJFFs sider skriver forbundet at EUs våpendirektiv har flere positive sider, og trekker – som ett eksempel – frem bestemmelser som kan bidra til å bekjempe ulovlige våpen.

Men forbundet er også kritisk til forslagene, og mener at det er «åpenbart» at tiltakene vil ramme jaktvåpen.

– Formålet som man motiverer dette nye direktivet med, er terrorbekjempelse. Men hoveddelen av tiltakene som er foreslått, går på strengere reguleringer for legale våpeneiere og legal bruk av våpen, sier jaktskytekonsulent Vidar Nilsen til NRK.

Dette kaller han «et solid feilskjær».

– Flere av de foreslåtte tiltakene har ingen beviselig effekt i forhold til terrorbekjempelse. De vil kun medføre økt byråkrati og ressursbruk nasjonalt, samt økte kostnader og i praksis nedleggelse av enkelte skytegreiner.

Les mer i NRK

ektenyheter