Alle partiene på Stortinget bortsett fra Frp er enige om en avtale for å legge om NRK-lisensen. Partiene går trolig ikke inn for at TV 2 skal få kompensasjon for å drive med nyhetsproduksjon, melder NRK.

Partiene skal presentere avtalen om allmennkringkasting i vandrehallen på Stortinget klokken 14 torsdag.
Etter det NRK kjenner til, vil Stortinget be regjeringen komme med forslag til hvordan NRK-lisensen kan endres. Det har lenge vært et ønske om å legge om dagens lisensmodell fordi den ikke tar hensyn til den tekniske medieutviklingen.
Samtidig har TV 2 gjort det klart at kanalen ønsker statlig kompensasjon for å ta på seg ansvaret med å drive med nyhetsformidling. Ifølge NRK er det ingenting som tilsier at partiene går inn for dette.

Les mer i ABC Nyheter.

ektenyheter