Det blir dieselforbud på kommunale veier i Oslo på dager med høy luftforurensing allerede i vinter. Kommunale parkeringsplasser i sentrum blir stengt på akuttdager.

Byrådet i Oslo vedtar en hasteforskrift som gjør dette mulig på torsdag, sa miljøbyråd Lan Marie Berg i bystyret onsdag ettermiddag.

– Forurensingen gir helseskader og åndenød. Som byråd synes jeg det er fælt å høre foreldre si at de må holde barn med luftveisproblemer hjemme fra skolen. Sånn skal vi ikke ha det i byen vår, sa Lan Marie Nguyen Berg fra bystyrets talerstol onsdag ettermiddag.

1174 kommunale parkeringsplasser blir stengt på akuttdager. Nå arbeider byrådet med å få det praktiske på plass med skilthetter.

– Det vil ta noen uker, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Til nå har Oslo kommunes beredskapsplan for akutt luftforurensing inneholdt få konkrete tiltak utover å be folk holde seg inne, sa byråd Lan Marie Nguyen Berg videre fra talerstolen onsdag.

Starter med de kommunale veiene
Fordi Oslo kommune ikke har lovhjemmel til å innføre dieselforbud på statlige veier starter byrådet nå bare med de kommunale veiene.

Ring 2 er kommunal vei
Ring 1 og Ring 3 er statlige og vil ikke bli berørt
Det blir flere unntak fra dieselforbudet. Det gjelder:

  • kollektivtrafikk
  • varelevering og annen næringsvirksomhet som kan dokumentere kjørebehov
  • pasienttransport
  • transport av en forflytningshemmet person med gyldig parkeringsbevis
  • utrykningskjøretøy
  • kjøring til ferge og flyplass på avreise og hjemkomstdag
  • kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste
  • kjøretøy over 7,5 tonn som benytter Euro VI-teknologi

 

Tidligere har det blitt rapportert at vedfyring utgjør en større fare enn biler i byene.

Les mer i NRK.

ektenyheter