Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen fikk ikke medhold av Høyesterett i at staten ikke hadde rett til å endre pensjonsordningene for tidligere stortingsrepresentanter.

– Jeg er skuffet over at Høyesterett tar det for gitt at underreguleringen, minus 0,75 prosent for trygdede og statspensjonister er i overenstemmelse med grunnloven, sier Hagen til VG fredag formiddag.

Han understreker at han ikke har lest hele dommen fra Høyesterett.

Carl I. Hagen mener at grunnlovsvernet mot å gi lover tilbakevirkende kraft, som er skrevet inn i paragraf 97 i Grunnloven, ikke gir det vernet som han hadde forventet:

– Jeg oppfatter det slik at paragraf 97 er betydelig svekket etter denne avgjørelsen, sier han.

Bakgrunnen for saken er at Stortinget endret pensjonsordningene for tidligere stortingsrepresentanter i 2011, ett år etter at Hagen ble stortingspensjonist.

Han registrerer at Høyesterett ikke har gitt ham medhold på noen av de to hovedanførslene, verken forbudet mot tilbakevirkende kraft eller at staten har økonomi til å dekke pensjonsforpliktelsene som Hagen mener han rettmessig kunne forvente ble stående.

– Et privat forsikringsselskap som hadde endret en polise etter at utbetalingene startet hadde garantert tapt et lignende søksmål, sier den tidligere Frp-lederen og visepresidenten i Stortinget.

Les mer i VG.

ektenyheter