Det har en stund gått rykter om at LIGO-kollaborasjonen i USA skal ha sett gravitasjonsbølger og dette er idag bekreftet. Resultatet regnes for å være sensasjonelt og Nobelpris-verdig. Selv om gravitasjonsbølger er en kjent løsning i Einsteins generelle relativitetsteori har man aldri klart å påvise dem direkte før nå.

Gravitasjonsbølger oppstår når massefordelinger forflytter seg, men gravitasjonskraften er såpass svak at de kildene man regner med å se signaler fra er kollisjoner mellom svært massive objekter, slik som nøytronstjerner og svarte hull.

Bølgene har den effekten at de vil strekke gjenstander de passerer gjennom slik at de blir lenger i en retning og kortere i en annen. Dette er også prinsippet de to LIGO-detektorene i USA er basert på. Akronymet står for Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Detektorene kan sterkt forenklet sies å være basert på endringer i lengden til to lysstrålers bevegelsesbane pga strekking og krymping fra en passerende gravitasjonsbølge og en påfølgende endring i interferensmønsteret mellom lysstrålene. Gravitasjonsbølger er selv antatt å bevege seg med lysets hastighet.

Signalet som ble oppdaget antas å stamme fra en kollisjon mellom to svarte hull på ca 36 og 29 solmasser 1.3 milliarder lysår unna. Resultatet av kollisjonen antas å være et større svart hull på ca 62 solmasser og energi tilsvarende ca 3 solmasser strålt bort i gravitasjonsbølger. Oppdagelsen berører dermed også andre aspekter av Einsteins teorier, nemlig eksistensen av svarte hull og ekvivalensen mellom masse og energi formulert i den velkjente ligningen E=mc^2. En kollisjon mellom to svarte hull er heller aldri blitt observert før.

Detaljer om oppdagelsen kan finnes her. Abstract av publikasjonen kan leses her.

 

 

ektenyheter