Byråkrati og sløsing er generelt utbredt ved akademiske institusjoner i Norge. Den siste saken er at Universitetet i Oslo (UiO) har brukt millioner på å kjøpe PR-tjenester hvert år. I 2014 kjøpte UiO slike tjenester for 2.8 millioner kroner, i 2015 var tallet nærmere tre millioner. Den merkeligste “investeringen” må være bruk av 68.000 kr for å få skrevet to taler til en intern markering for en omorganisering med angivelig mål å spare penger.

Tidligere har det kommet frem at UiO ansetter langt flere byråkrater enn forskere. Dette er også et problem ved Universitet i Bergen.

De fire største norske universitetene brukte noen år tilbake over 90 årsverk på å skrive søknader for søplebøtten.

Nylig har norske akademiske institusjoner også fått kritikk for å ikke ville dele sine offentlig finansierte resultater med alle medier. Istedenfor inngår institusjonene avtaler med visse aviser med tanke på å profilere seg i kampen om forskningsmidler og studenter.

OECD har tidligere kritisert Norge for å legge til rette for at studenter velger utdanning samfunnet ikke har bruk for, og anbefaler kutt i slike studieplasser. Dette er kanskje like greit når til og med studentene på enkelte studier selv ikke ser relevansen av egen utdanning.

Heller ikke all forskningen virker like viktig, nylig fikk en forsker 7 millioner kroner til å forske på homoerotiske dikt.

Det etterlater seg et inntrykk av en sektor som bruker svært mye tid og skattepenger på byråkrati, sløsing og feilinvesteringer.

ektenyheter