– For første gang ser jeg en virkelig fare for at EU kan kollapse, sier Guenther Oettinger, Tysklands EU-kommisær. Han er medlem av Angela Merkels CDU. Nylig har EU-parlamentets president Martin Schulz kommet med lignende uttalelser.

Migrasjonskrisen og finanskrisen har ført til stadig flere stemmer til nasjonalistiske protestpartier og økt mistillit mellom EU-land. Også sosialistiske protestpartier har gjort det bra enkelte steder som er rammet av massearbeidsledighet, noe fellesvalutaen euro ofte får skylden for. I Hellas sitter partiet Syriza i regjering og i Spania tok nylig partiet Podemos en stor del av stemmene og gjorde slutt på det som i praksis var et toparti-system hvor det konservative partiet og det sosialistiske partiet byttet på makten. I Frankrike sørger høy oppslutning om Front National for et tilsvarende sammenbrudd av etterkrigstidens politiske orden.

I flere land har partier som kan klassifiseres som protestpartier allerede fått politisk makt. Det er mye som skiller dem, men de er typisk mot fellesvalutaen og har et negativt syn på EU.

Halvparten av britene som har bestemt seg er negative til EU-medlemskapet, som det skal stemmes over innen utgangen på 2017.

Forholdet mellom EU og flere østeuropeiske land er også kraftig forverret den siste tiden. EU truer nå Polen pga den nye medieloven i landet og har tidligere truet Ungarn av samme grunn. Østeuropeiske stater som nekter å ta imot migranter er også blitt truet med å miste EU-midler.

 

ektenyheter