Amerikanske astronomer har publisert indikasjoner på at en stor, ukjent planet går i bane i utkanten av solsystemet. De to astronomene Michael E. Brown og Konstantin Batygin, ansatt ved Caltech, har ikke gjort direkte observasjoner av himmellegemet, men de har studert banene til små objekter langt ute i solsystemet og gjort modelleringer av hvilke gravitasjonskrefter som virker på dem. Disse funnene indikerer at det går en planet med kanskje ti ganger jordens masse i en avlang bane langt ute i solsystemet. Omløpstiden rundt solen er anslått å være 10.000 – 20.000 år.

Fra antikken har de innerste fem planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn vært kjent. I 1781 ble den syvende planeten fra sola, Uranus oppdaget av Sir William Herschel, selv om planeten hadde vært sett tidligere av astronomer som ikke forsto at det var en planet. Tilsvarende ble den åttende planeten, Neptun, formelt oppdaget i 1846 av Urbain le Verrier og Johan Galle, men det eksisterer beviser på at også Gallileo har sett den i 1612. Neptun ble forutsagt på en tilsvarende måte som den påstått nye planeten: Avvik i Uranus’ bane ble observert og tilskrevet gravitasjonskrefter fra et stort, ukjent objekt.

I 1930 ble Pluto oppdaget av Clyde W. Tombaugh og hadde lenge status som den niende planeten, men ble i 2006 fratatt denne statusen og klassifisert som en «dvergplanet» etter funn av flere lignende små objekter. Ett av disse sto den samme Brown bak, nemlig dvergplaneten Eris. Dette objektet er 25% mer massivt enn Pluto og også den mest massive kjente dvergplaneten pr dags dato. Pluto på sin side ble i 2015 besøkt av romsonden New Horizons og fantastiske bilder er blitt publisert.

I etterkant av oppdagelsen av Pluto har det versert mange påstander om en stor, ukjent «Planet X» langt ute i solsystemet, men ingen har klart å bekrefte eksistensen av noe slik. Planet X skulle angivelig være ansvarlig for å sende kometer inn i det indre solsystem med konsekvenser på linje med dinosaurenes utryddelse om man får nedslag på Jorden. Denne gangen er indikasjonene på «Planet X» eller «Planet 9» sterke nok til at det blir søkt etter den nye planeten med teleskoper. Arbeidet er vanskelig siden planeten vil være lyssvak og teleskopene som er kraftige nok har et lite synsfelt.

Skulle påstandene fra de amerikanske forskerne bli bekreftet så har solsystemet igjen ni planeter.

En mer detaljert artikkel om temaet kan leses her.

ektenyheter