I følge en rapport fra World Economic Forum kan 5 millioner jobber i avanserte økonomier være tatt over av roboter innen 2020. Rutinepreget arbeidere som yrkessjåfører, sekretærer og butikkansatte kan være de første som mister jobben. Trading på børsen kan også bli automatisert.

Roboter brukes nå også til journalistikk, helsearbeid, bygningsarbeid og oljeboring.

Det vil også komme nye jobber innen felter som programmering, matematikk, arkitektur og ingeniørfag.

I USA har krav om minstelønn blitt en pådriver for robotisering av restauranter.

ektenyheter