Professor Valerie M. Hudson ved Texas A&M er kritisk til politikere som slipper inn migranter uten å analysere følgene det får for kjønnsbalansen i samfunnene de kommer til.

– Verden ser til de nordiske landene som likestillingens høyborg. Derfor blir det helt ubegripelig at deres politikere virker som de ikke forstår hvilke enorm endring av kjønnsbalansen i samfunnet immigrasjonspolitikken deres fører til. Disse endringene vil ganske sikkert påvirke kvinnene i samfunnene deres negativt, og kan utslette over hundre års hardt arbeid for likestilling, sier Hudson til VG.

Statssekretær Jøran Kallemyr i Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at 80 prosent av migranter som kommer til Norge er menn. Tall fra UDI sier at det kom 2015 7.215 kvinnelige og 23.930 mannlige migranter til Norge i 2015.

– I samfunn med mye høyere andel menn enn kvinner, ser vi flere tilfeller av voldskriminalitet, tyverier, lovbrudd mot kvinner og menneskehandel med kvinner. Vi ser også at kvinner i disse samfunnene opplever sin mulighet til å bevege seg i det offentlige rom som begrenset fordi det utøves mer kriminalitet rettet mot dem, forklarer Hudson. Videre uttaler hun:

– Når du endrer kjønnsbalansen dramatisk, slik man for eksempel ser i Sverige, vil vi se økt kriminalitet mot kvinner. Det vil også være tendenser til at denne kriminaliteten ofte utføres av marginaliserte menn som er overlegne kvinner i antall, og sammen kan skape kriminelle gjenger.

I følge forsker Andrea den Boer ved Universitetet i Kent er 70% av migrantene til Tyskland menn mellom 15 og 24 år. I Tyskland er det nå i følge henne 109.4 menn mot 100 kvinner.

– Denne ubalansen på cirka 900.000 menn har potensial til å skape store problemer for Tyskland, hvis ikke de lykkes med integreringsprosessen, sier den Boer til VG.

Professor Hudson kritiserer svenske myndigheter hardt. Offisielt sett har Sverige en “feministisk utenrikspolitikk”, men nå har landet en kjønnsbalanse på 123 menn mot 100 kvinner i alderssegmentet 16-17 år. I Kina er det samme forholdet 117 til 100.

– Jeg har studert kjønnsforskjeller i Asia i 20 år, og kjønnsfordelingen i denne gruppen er verre enn noe jeg har sett i Asia noen gang, påpeker Hudson.

Sveriges sosialdemokratiske regjering ved Statsminister Stefan Löfven, utenriksminister Margot Wallström og justis- og immigrasjonsminister Morgan Johanson har beskrivende nok alle avslått å kommentere Hudsons funn og påstander.

På spørsmålet om hvorfor kjønnsbalansen er viktig i et samfunn, svarer Hudson følgende:

– Det er mange grunner, men i et nøtteskall handler det om en nasjons stabilitet og kvinners sikkerhet i nasjonen. Det kan ikke eksistere noen form for meningsfull likestilling i et samfunn der kvinner ikke kan bevege seg fritt i det offentlige rom, hvor kvinner får beskjed om at de må vurdere spesielle togstasjoner eller festivaler for å være «no go areas» for dem. For de av oss som trodde de nordiske landene var det levende beviset på at likestilling var mulig, er dette et tragisk, ikke målbart tap.

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen kommenterer Hudsons uttalelser:

– Her er det en uhyre interessant spenning mellom ulike syn på kjønn. Det er ofte de samme som støtter homofili og feminisme, som også støtter omfattende innvandring. Men mange innvandrere er ikke nordeuropeere, og følgelig negative til homofili og uforstående overfor nordisk feminisme. Konklusjonen må jo være at det er viktig å gjøre familiegjenforening lettere, ettersom gutter og menn gjerne er de som blir sendt i forveien.

Statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis og beredskapsdepartementet hevder å være totalt maktesløs i møte med utviklingen:

– Vi styrer ikke hvem som kommer til våre grenser og søker asyl. Det vi kan gjøre er  å fortelle dem som kommer hvilke forventninger det er til dem i det norske samfunnet, og hvordan man forholder seg til kvinner her. Ellers er det lite vi kan gjøre. Vi kan jo ikke importere kvinner heller, sier han.

ektenyheter