De siste ti år har oljepengebruken økt dramatisk, fra 44 mrd i 2006 til planlagte 209 mrd i 2016. Økonomer advarer om at dette ikke kan fortsette. Bare fra 2015 er denne pengebruken opp med 30 mrd. Økningen går i stor grad til pensjon og aldersrelaterte utgifter, som bare vil øke i tiden som kommer, særlig etter 2020.

Oljeprisen har falt med 70% siden sommeren 2014.

Sannsynligvis blir konsekvensene av økte utgifter og sviktende inntekter kutt i trygder og offentlige tjenester i årene som kommer. Økning i skatter, avgifter og egenandeler er også et sannsynlig utfall.

I Norge mottar ca 800000 personer i arbeidsfør alder en ytelse fra NAV (tall fra 2010, bak betalingsmur til kr 1). Dette er ca 1 av 4 av den totale arbeidsstyrken. Totalt er det 520000 personer helt utenfor arbeidslivet, 15.5% av de i arbeidsfør alder. Innvandrere som helhet er ikke verre stilt her enn den norske arbeidsstyrken, men det er store forskjeller mellom vestlige og ikke-vestlige land. Innvandrere faller også ut av arbeidslivet før nordmenn, noe vi ikke ser hele effekten av ennå siden innvandrerbefolkningen er yngre enn den norske.

OECD har tidligere kritisert Norge for å jukse med arbeidsledighetstallene ved å ikke klassifisere diverse typer navere som arbeidsledige. Å leve av naving er i tillegg blitt stuerent hos flere unge. OECD har også advart om at unge nordmenn velger studier samfunnet ikke har bruk for, samt frafall og dårlig kompetanse i lesing og regning.

Det er lite som tyder på at politikerne vil foreta seg noe for å bremse utgiftsveksten. Den blåblå regjeringen fortsetter å øke antallet byråkrater med påfølgende ekstremt dyre pensjoner, i tillegg vil migrantkrisen påføre Norge astronomiske kostnader. Flere hevder at oljefondet allerede er brukt opp i form av fremtidige forpliktelser.

ektenyheter