Flere forskere gir resultatene sine til enkeltmedier på bekostning av bred offentliggjøring. – Prinsipielt tvilsomt, mener Pressens offentlighetsutvalg.

Ansvarlig redaktør Nina Kristiansen i Forskning.no opplever stadig at hennes journalister blir nektet informasjon fordi den er blitt lovet bort til noen andre.

– Vi får beskjed om at andre medier har fått intervjue forskerne med en lovnad om eksklusivitet. Det liker vi svært dårlig, sier Kristiansen.

Redaktøren advarer mot utviklingen.

– For å si det sånn: Det oppleves som spesielt at offentlig finansiert forskning skal forbeholdes noen få, sier Kristiansen.

Konkurranse om finansiering trekkes frem som årsak og kommunikasjonsavdelingene til institusjonene får mye av skylden.

ektenyheter