Islamister har oppsøkt migranter både utenfor Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Kontakten har hatt karakter av et avhør om migrantenes holdninger og lojaliteter og har blitt oppfattet ubehagelig.

Også et migrantmottak på Torshov har blitt oppsøkt av folk som har forsøkt å radikalisere migrantene.

Slike rekrutteringsforsøk er også kjent fra Tyskland.

ektenyheter