Det har lenge vært snakk om at arbeidsgivere er lunkne til å ansette folk med utdannelse innen humanistiske fag. Nå er det kommet frem at også studenter innen humaniora har få ideer om sin egen relevans i arbeidslivet eller hva de kan bli når de er ferdigutdannet.

OECD har tidligere påpekt at norske studenter velger fag som ikke er relevante for hva samfunnet trenger.

I Japan stenges humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ned til fordel for fag med større praktisk relevans.

 

ektenyheter