Russiske, amerikanske og japanske forskere har klart å lage fire nye supertunge grunnstoffer og har dermed fylt ut den syvende rad i det periodiske system. Funnene er bekreftet av uavhengige eksperter.

Den Internasjonale Unionen for Ren og Anvendt Kjemi (IUPAC) har godkjent oppdagelsen av grunnstoff 113, 115, 117 og 118. Tallet refererer til antallet positive kjernepartikler grunnstoffet har, disse er også kjent som protoner. Videre undersøkelser fra plass 119 og utover er planlagt

Grunnstoffene har foreløpig bare fått midlertidige navn. De får ofte navn etter mytologiske konsepter, steder, berømte vitenskapsfolk, land eller andre områder.

Supertunge syntetiske grunnstoffer oppdages ved at partikkelakseleratorer kolliderer lettere kjerner med tyngre kjerner fra allerede kjente grunnstoffer. Alle slike grunnstoffer er radioaktive og henfaller til andre grunnstoffer på svært kort tid, så de forekommer ikke naturlig på Jorden. De tyngste grunnstoffene som forekommer i større mengder her er uran og thorium, hhv. grunnstoff 92 og 90. Supertunge grunnstoffer omtales ofte som transuraner av den grunn. Kunnskaper om noen av disse grunnstoffene er viktige i forbindelse med bl.a håndtering av atomavfall.

Den første utgaven av det periodiske system, også kjent som periodetabellen eller periodesystemet, ble satt opp av russeren Dimitrij Mendelejev i 1869 og var et gjennombrudd i kjemien. Det skapte orden i kaoset av kjente grunnstoffer og førte også til forutsigelse av nye grunnstoffer som senere ble funnet.

Periodic table’s seventh row finally filled as four new elements are added

Det periodiske system

ektenyheter