Norge gir årlig 30 milliarder kroner i bistandsmidler, men ingen vet hvordan pengene virker. Derfor har regjeringen innført nye evalueringsrutiner.

En fersk rapport som EU-parlamentet har fått utført, viser at halvparten av EUs bistandsmidler – 300 milliarder kroner i året – ikke blir brukt ordentlig. Styringen av pengene er for dårlig, og mye forsvinner i korrupsjon og i direkte misbruk, konkluderer rapporten, ifølge Aftenposten.

– År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet, til den britiske avisen The Sunday Times.

Også i Norge er det stor tvil om bistandseffekten. En gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av 25 prosjekter til over 26 milliarder kroner, viste at et stort flertall av prosjektene ikke nådde målene.

les mer i Nettavisen.

ektenyheter