Studenter på amerikanske universiteter krever i stadig større grad å skjermes fra alt potensielt upassende og støtende materiale. Personer med potensielt støtende meninger forsøkes utestengt fra å tale på campus. Uttrykk som “safe spaces”, “microaggressions” og “trigger warnings” er blitt sentrale i debatten. Selv strafferett rundt seksuelle overgrep er blitt et problematisk tema å undervise.

Aviser som Wall Street Journal og The Economist samt flere professorer kritiserer utviklingen mot stadig mindre meningsbrytning og ytringsfrihet.

Vil fjerne Woodrow Wilsons navn fra prestisjeuniversitet

ektenyheter