Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 advarer om at eventuell kortsiktig vekst i norsk økonomi som følge av økt offentlig forbruk på migranter vil måtte dekkes inn med skatteskjerpelser eller reduserte offentlige tjenester på et senere tidspunkt. Velferdsstaten vil komme under press siden migrantene har lavere arbeidsdeltakelse enn resten av befolkningen. Boligprisene kan også øke, særlig i Oslo-området.

Sjeføkonom advarer om asylkostnad: – Debatten må tas

ektenyheter