Foto: Sergey Kustov / Wikipedia

Klimatoppmøtet i Paris, som tar sikte på å takle den globale oppvarmingen, vil selv pumpe ut anslagsvis 300 000 tonn karbondioksid i atmosfæren

Rundt 50 000 mennesker, inkludert verdens ledere, bedrifter og aktivister er ventet å reise fra hele verden for den to uker lange konferansen i Paris som startet i dag.

De fleste kommer med fly fra så langt borte som New Zealand, Sydney og Bermuda, mens andre kommer med tog og bil.

Les mer i Daily Mail.

ektenyheter