Stiftelsen Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity med base i Qatar har finansiert jihad-aktiviteter i Midtøsten forbundet med bl.a. terrorgruppen IS. Samme stiftelse har kjøpt en svensk kirke i Gävle og bygd den om til moske. Gävle Dagblad har igjennom en serie artikler dokumentert at denne brukes til å spre ekstreme budskap.

På tross av at stiftelsen er salafistisk og dermed støtter avskaffelse av demokrati, sterke begrensninger i kvinners rettigheter og shariastraffer, er den godkjent av FN som «veldedig organisasjon».

Terroristfinansiär kopplas till grundandet av Gävle moské

ektenyheter