Flyktninghjelpen har det siste året mottatt 265.000 kr fra asylmottaksgiganten Hero. Dette får flere professorer til å reagere, bl.a Terje Tvedt ved UiO og Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen vil ikke svare på spørsmål rundt avtalen. Seniorrådgiver Pål Nesse i samme organisasjon avviser at samarbeidet er problematisk da Flyktninghjelpen angivelig ikke arbeider for å få flere migranter til Norge. Denne uttalelsen fremstår merkelig når nettopp Egeland 11. mars i år tok til orde for en «nasjonal dugnad» som skulle bestå i å ta imot 10.000 migranter fra Syria.

I forbindelse med at Sverige den 3. september bestemte seg for å gi 14.000 syrere permanent opphold uttalte Egeland følgende: «– Jeg synes Sverige gjør noe veldig viktig her. Ved å si at de 14.000 syrerne som er i landet skal få permanent opphold, sender de et signal til resten av Europa om å åpne sine dører for den største flyktningkatastrofen i vår tid.»

Egeland har også fått kritikk for å bagatellisere kostnaden forbundet med migrantene.

Det er tidligere avdekket kritikkverdige forhold på Heros mottak ved Hvalsmoen i Buskerud i form av møkk og døde frosker på gulvet. Til tross for dette benekter administrerende direktør Tor Brekke i Hero å være motivert kun av profitt. Han benekter også at Hero tar stilling til spørsmålet om hvor mange migranter som bør ankomme Norge.

Aftenposten har tidligere skrevet at brødrene Adolfsen som er storinvestorer i Hero kontrollerer verdier for 1 milliard kroner hver. Selskapet hadde et overskudd på 28 millioner i fjor, er etablert i Sverige og tar sikte på å ekspandere til andre europeiske land.

Også Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres signerte oppropet fra den 11. mars. Denne organisasjonen mottar 123 millioner norske kroner fra Staten og driver 9 migrantmottak. Overskuddet er på 2 millioner.

UDI har et mottaksbudsjett på 2.3 milliarder i år.

ektenyheter