PENGER

Norske husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og har små finansielle buffere. Samtidig er også boligprisene på historisk høye nivåer.

I rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2015» fremvises det at norsk økonomi er preget av oljeprisfallet samtidig med at rentenivået er lavt. Finanstilsynet mener at lave renter kan medføre økt risikotagning.

– Gjeldsbelastningen for husholdningene fortsetter å øke. Gjelden øker mer enn inntektsveksten, selv om arbeidsledigheten øker. Dette er ikke bærekraftig. Lav rente kan stimulere låneopptak og eiendomspriser til tross for omslag i økonomien. Økt risiko for senere krakk, sier Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet.

Veksten i utlån til personkunder har ligget betydelig over inntektsveksten i mange år, og var på 6,9 prosent for norske banker ved utgangen av første halvår 2015.

Finanstilsynet peker på at husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer. De fleste boliglån har flytende rente, som innebærer at en renteøkning raskt fører til at en større del av låntagers inntekt går med til å betjene gjeld.

Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og samtidig små finansielle buffere. Til tross for lavere økonomisk vekst, økt arbeidsledighet, lavere reallønnsvekst og generelt økt økonomisk usikkerhet som følge av oljeprisfallet, har gjelden til husholdningene fortsatt å vokse sterkere enn inntektene.

Hos unge er gjeldsgraden særlig høy. Låntakere under 35 år hadde i gjennomsnitt en belåningsgrad på 78 prosent, mens den for øvrige låntakere var 64 prosent. Unge låntakere har også høyest andel lån utover 85 prosent belåningsgrad. Andelen var 27 prosent, mens den for øvrige låntakere var 12 prosent.

Les mer på E24.

ektenyheter