Heroinavhengige Torstein Bjordal og mangemilliardær Richard Branson har samme mål. Nå trapper de opp kampen mot den dødelige narkotikapolitikken.

 

Bjordal er nestleder i det som kan minne om en narkopolitisk motstandsbevegelse, med radikale ideer, uryddig livsførsel og et anstrengt forhold til ordensmakten. Det er bare noen dager siden han hadde ni uniformerte politimenn på razzia hjemme i leiligheten. Senere samme uke ble han bortvist av politiet da han var ute og delte ut rene sprøyter. Men ideene FHN står for, har begynt å få gehør i maktens korridorer. Kanskje oppsummerte han det best selv, den kvelden da han sto i Brugata og småsnakket med en tsjetsjensk gangster som noen dager før hadde forært ham et par kastekniver:

– Jeg har vært avhengig av heroin i 20 år og kan bare plukke opp telefonen og bli invitert på Stortinget. Jeg kjenner folk i alle partiene.

Bjordal representerer den liberale fløyens ytterpunkt. Han mener det bare er tilfeldigheter hva som skiller det vi i dag kaller narkotika, fra andre ting som skrives ut som medisin eller selges over disk. Lenge var dette en nærmest utålelig idé, holdt i live i Slottsparken og på Kriminologisk institutt, mens den norske ruspolitikken ble utformet som en blanding av Richard Nixons «war on drugs» og den svenske maoisten Nils Bejerots teorier om «det rusfrie samfunn». Den tok form av hva jusnestor Johs. Andenæs siden skulle omtale som «vår tids største feilinvestering i straff».

 

Les mer i Dagens Næringsliv.

 

ektenyheter