Et klart flertall i USA er misfornøyd med hvordan Obama håndterer trusselen fra terrororganisasjonen IS.

Obamaadministrasjonen har vært svært uvillige til å bruke ord som «jihad» om terror begått av islamistiske grupperinger og ofte benektet at terror har noe som helst med islamisme å gjøre. Selv relativt nøytrale kommentatorer begynner nå å bli lei av presidentens manglende evne og vilje til å innrømme omfanget av problemet.

2. desember 2015 ble 14 mennesker drept da et islamistisk ektepar utførte en terroraksjon i San Bernardino i California. Dette er den verste islamistiske terrorhandling i USA siden 9/11.

Ingen nye løsninger fra Obama i TV-tale om terrorkampen

ektenyheter