Tyske forskere og ingeniører er på vei til å starte opp en meget komplisert prototype på en fusjonsreaktor. Hvis Max Planck instituttet får tillatelse fra deltatsmyndighetene i Mecklenburg-Vorpommern vil oppstart finne sted i løpet av et par dager. Det endelige målet er miljøvennlig strøm i store mengder uten radioaktivt avfall eller CO2 utslipp. Fusjonskraftverk vil ikke skape slikt avfall og er også helt trygge for omgivelsene.

Fusjonskraftverket skal virke ved å smelte hydrogenatomer sammen til heliumatomer på samme måte som kjernereaksjonene i solas indre. Det er forbundet med store praktiske vanskeligheter å få til denne drømmen pga de ekstreme temperaturene som må til, av den grunn har fusjonskraftverk foreløpig ikke fungert tilfredsstillende. Kraftige magnetfelter med en komplisert geometri skal brukes for å holde det varme plasmaet hvor kjernereaksjonene foregår unna veggene i reaktoren.

Også selskapene Lockheed Martin og Tri Alpha Energy har bidratt til fremskritt innen energi fra fusjon den siste tiden.

Hvis fusjonskraft blir kommersielt tilgjengelig kan mer ulønnsomme energityper som solkraft og vindkraft komme under kraftig press og man kan forvente en reduksjon i bygging av farligere tradisjonelle kjernekraftverk basert på fisjon.

Ber om å få slå på fusjonsreaktoren Wendelstein 7-X

 

ektenyheter