Med en terrortrussel på nivå 4 av 5 og 10.000 migranter pr uke vurderer det svenske regjeringspartiet Socialdemokratene å innføre en nasjonal krisetilstand. Denne vil b.la gå ut på å gi myndighetene økte fullmakter til å avlytte og forhøre mennesker.

Det ventes minst 240.000 migranter til Sverige i løpet av 2015 og 2016 og i dagens tempo er det 360.000 pr år.

– Vurderer å innføre «krisetilstand» i Sverige

ektenyheter