«Enhver bakdør er en bakdør for alle», sier Tim Cook om forslag å tillate myndighetene å spore innbyggernes bruk av Internett uten å kreve ransakingsordre.

Apples konsernsjef har kraftig kritisert overvåkningslovene foreslått av den britiske regjeringen, og advarer om at slik at man kan spionere på borgernes kommunikasjon kan ha «svært alvorlige konsekvenser».

Det stilles spørsmål ved et sentralt element i utkastet til fullmaktene, som legger en ny juridisk forpliktelse på selskaper til å bistå i disse operasjonene for å omgå kryptering. Tim Cook insisterte på at selskapene måtte være i stand til å kryptere for å beskytte mennesker.

Under et besøk til Storbritania sa han at å stanse eller svekke kryptering ville skade «gode mennesker», i stedet for de som ønsker å gjøre dårlige ting, som «vet hvor de skal gå».

Les mer i The Guardian.

ektenyheter