Foto: Clemensfranz

Torsdag morgen blir det grensekontroll på alle ferger og opptrappet grensekontrollen langs innfartsveiene.

På pressekonferansen redegjorde avdelingsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud om hvordan den økte kontrollen skal foregå.

Kontrollerer fergene

Tiltakene skal iverksettes fra klokken 8 torsdag morgen. Det nye er ID-kontroll på ferger til Norge fra Danmark, Tyskland og Sverige. I tillegg fortsetter politi og tollvesen økt politinærvær  i det de kaller grensenære områder i Østfold og Hedmark.

Fergeselskapene vil ha plikt til å identifisere ID-papirene til folk.

– Vi har i dag møte med reiseselskapene om hvordan dette skal gjennomføres i praksis, sa Smedsrud.

Tiltaket som Politidirektoratet iverksetter, skjer på oppdrag av Regjeringen. Det er rettet mot fergetrafikken. I tillegg vil det blir flere stikkprøvekontroller på buss, tog, bil og sykkel i grenseområdet.

– Tiltaket som vi skisserer her gjelder for ferger. Svinesund vil bli slik som det har vært.

Bør ha med pass

For de reisende betyr det at de må påregne å legitimere seg og at det kan noe lengre tid å krysse grensene i enkelte tilfeller.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter